ADOPTIEBUREAU.NL

ADOPTIEBUREAU

Motieven afstandsouders
Geadopteerde kinderen zijn eerst afgestaan door hun biologische ouders. Ze verkeerden voor hun adoptie bij pleeggezinnen of in tehuizen. De redenen voor afstand zijn divers en vaak een combinatie van factoren. Armoede speelt meestal een rol, maar ook sociaal-culturele factoren. Voorbeelden daarvan zijn de eenkindpolitiek in China, en de onmogelijke positie van ongehuwde moeders in Korea. In bepaalde gevallen zijn de de biologische ouders overleden of uit de ouderlijke macht ontzet wegens verwaarlozing of misbruik van de kinderen.


Motieven adoptieouders
Een kinderwens die niet kan worden vervuld door bijvoorbeeld onvruchtbaarheid of een genetisch overdraagbare ziekte is meestal de belangrijkste reden waarom mensen adoptie overwegen. Andere redenen die adoptieouders aangeven zijn:

Bieden van hulp aan een kansarm kind uit een ontwikkelingsland;
Gezondheidsproblemen waardoor zwangerschap of geboorte risicovol is;
Niet willen bijdragen aan bevolkingsdruk;
Adoptieouders hebben gelijk geslacht;
Adoptieouder is alleenstaand;
Een voorkeur hebben voor een kind van een bepaald geslacht.
Ten slotte kiezen sommige adoptieouders expliciet voor een Special Need kind.


Problemen bij adoptie

Hechting, cultuur en afstandstrauma
Uit onderzoek[6] blijkt dat het goed gaat met de meeste geadopteerde kinderen. Het gaat veel beter met hen dan lotgenoten die bijvoorbeeld in een kindertehuis opgroeien. In Nederland komen geadopteerden wel vaker in aanraking met hulpverlening dan niet-geadopteerden. Dat is deels te verklaren doordat hun ouders sneller hulp zoeken, maar heeft ook te maken met de problematische start van het leven van veel adoptiekinderen. Hierdoor kunnen in meer of mindere mate hechtingsproblemen ontstaan. Bijvoorbeeld met video-interactiebegeleiding kan in veel gevallen een veilige hechting tot stand komen.

Door interlandelijke adoptie komen kinderen in een omgeving waar de sociaal-culturele en economische omstandigheden totaal anders zijn dan in hun geboorteland. Gewoonlijk hebben zij ook een andere huidskleur dan hun ouders en de meeste kinderen en volwassenen in hun directe omgeving. Er is weinig onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan voor de geadopteerden, maar sommige van hen voelen zich ontheemd en meer aangetrokken tot hun geboorteland dan het land waar ze naartoe kwamen. Het is ook niet voor niets dat het Haags Adoptieverdrag interlandelijke adoptie alleen toestaat als binnenlandse adoptie niet mogelijk is. Tegenwoordig zijn de cultuur van het land van origine en de afstandsgeschiedenis van de kinderen belangrijke thema's bij de opvoeding in adoptiegezinnen.

Sommige auteurs zien ook de afstand van de biologische moeder als een traumatische ervaring voor geadopteerden; hun eigen moeder heeft immers 'nee' gezegd tegen hen. Geadopteerden moeten daar op de een of andere manier mee leren omgaan. Volgens die auteurs is een hereniging met de biologische moeder daarbij zeer belangrijk.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod